Calls For Action - Farsi

Iran: Stop the Stoning to Death of Zohreh and Azar Kabari! (**FARSI VERSION**)

14/02/2008: ایران: حکم سنگسار زهره و آذر کبیری را متوقف کنید (WLUML Networkers)

شبکه جهانی "زنان متأثر از قوانین اسلامی" و کمپین جهانی قانون بدون سنگسار ا شهروندان آگاه و نگران میخواهد تا از طریق تلفن و یا فکس فورا با مقامات رسمی ایرانی تماس گرفته و خواستار لغو مجازات سنگسار زهره و آذر کبیری در ایران شوند.

زهره و آذر، دو خواهر از اهالیمنطقه خادم آباد( نزدیک کرج) هستند. هر دو خواهر در تاریخ 5 بهمن 1385 به اتهام زنای محصنه، بواسطه گزارش شوهر زهره به دادگاه ، دستگیر شدند. یک ماه پس از دستگیری، دادگاه به پرونده آن ها رسیدگی کرد، آن ها را مجرم شناخت و هر دو خواهر را به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم کرد. با وجود این که حکم مذکور به اجرا درآمد، به دلایلی مبهم و نا مشخص ماموران هر دو خواهر را دوباره به زندان بازگرداندند. 6 ماه بعد، مجددا دادگاه برای رسیدگی به اتهام پیشین این دو خواهر تشکیل شد. این بار هردو آنها به سنگسار محکوم شدند. حکمی که دیوانعالی کشور نیز آن تایید کرده است.

در حال حاضر آقای جبار سلطانی وکالت پرونده این دو خواهر را بر عهده دارد و امیدوار است بتواند جان این دو را نجات دهد. او می کوشد تا حکم سنگسار آنها را متوقف کند. آقای سلطانی در دفاع از موکلین خود، یادآور می شود که در واقع برای این دو خواهر، یک مورد اتهام وجود داشته است که حکم آن نیز اجرا شده است و آنها مجازات این جرم را تحمل کرده اند. بنابراین رسیدگی مجدد به این پرونده مختومه قانونی نیست.

Syndicate content